Projektové vyučování

15. červen  2018

Čistota půl zdraví……..

Ve dne 7. 6. 2018 proběhla na naší škole prezentace přednášek pro děti 1. až 4. ročníku zaměřené na zásady pravidelné osobní hygieny, nejzákladnější hygienické návyky a rizika jejich nedodržování. Děti čekala  praktická ukázka postupu správného mytí rukou, kde si za pomocí UV lampy vyzkoušely, zda si ruce myjí správně. Také si na modelu zubů mohly vyzkoušet, jak správně čistit zuby. Cílem projektu je zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti dětí, rodičů dětí a pedagogů v primární prevenci infekčních onemocnění a v důležitosti a významu očkování proti přenosným nemocem. Projekt reaguje na opětovné šíření infekcí přenášených špinavýma rukama v důsledku snížené hygieny rukou.

Tento projekt vznikl za podpory Státního zdravotního ústavu a za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Děkujeme.

Mgr. Eva Helisová

foto


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena