Menu

Sponzorský dar pro Vydmuchov

6. prosinec  2018

Giving Tuesday

Dne 27. 11. 2018 se naše škola díky firmám WALBO RAILWAY  a WALBO ENGINNERING z Ostravy připojila ke Světovému dni dárcovství. Sponzoři darovali pracovišti na ulici Vydmuchov  dva symbolické šeky, každý v hodnotě 25 000 Kč. Finanční dar byl využit na nákup nástěnných senzomotorických pomůcek a šicích strojů do praktické dílny. Třídy I. B PRŠ 1 a VI. E, které zástupce firem přivítaly, společně s paní ředitelkou Mgr. Marcelou Jagošovou a zástupkyní ředitelky Mgr. Alenou Owczarzovou poděkovaly za štědrý sponzorský dar a vyjádřily přání ve spolupráci pokračovat kupříkladu formou pozvání na akce školy.

Zapsala: Mgr. Eva Burdová 

© 2016 - 2019 Všechna práva vyhrazena