Výzva - úprava parkovacích ploch

Ředitelka školy vyhlašuje výběrové řízení k podání nabídky na zhotovení studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Úprava parkovacích ploch"

Výzva

Příloha č. 1 - návrh smlouvy

"Došlo ke změně termínu v odstavci IV. Doba a místo plnění, v části a) se termín prodlužuje z 30 dní na 60 dní. Je zde přiložená příloha č. 1 - Návrh smlouvy - UPRAVENO."

Příloha č. 3 - základní způsobilost

Příloha č. 4 - vztah k dodavateli

Příloha č. 5 - realizované zakázky

Příloha 2 - studie parkovacích ploch

A - technická zpráva 

B - výkresová část

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_00

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_01

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_02

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_03

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_04

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_05

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_06

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_07

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_08

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_09

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_10

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_11

004_005 Studie parkovacích ploch Karviná_12

C - existence sítí

1_Čepro

2_Čeps_dotcene_parcely

2_Čeps_Mapa

2_Čeps_vyjadreni

3_Cetin_Situační výkres

3_Cetin_Vyjádření

4_Podmínky ochrany sítě ČEZd

4_Sdělení ČEZd

4_Situační výkres ČEZd

5_Sdělení ICT

5_Situační výkres ICT

7_GreenGas

8_OKD_VYJADŘENÍ

10_SmVaK_situace

10_Vyjadření SmVaK

11_Sdělení TPS

11_Situační výkres TPS

12_T mobile 1

12_T mobile 2

12_T mobile 3

13_Veolia energie

14_Vodafone

61_GasNet_stanovisko

62_GasNet_stanovisko

63_GasNet_stanovisko

C - geodetické zaměření

cs_ENGINEERING.shx

cs_CHAR_FAST_FONT.shx

cs_Working.shx

dgnlstyle-LS1000M.shx

karvina_pol.bak

karvina_pol.dgn

karvina_pol.dwg

karvina_vse.bak

karvina_vse.dgb

karvina_vse.dwg

ss_karvina

TZ

 

 

 

škola


 

© 2016 - 2023 Všechna práva vyhrazena