100 let školy

Škola slaví sto let od svého otevření

Školní budova současné Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Karviná, příspěvkové organizace, která sídlí na ulici Komenského v Karviné – Novém Městě, slaví v tomto roce významné jubileum - sto let od svého otevření.


Stavba školy trvala na dnešní dobu neuvěřitelně krátce. V březnu roku 1922 se započalo s kopáním základů a již 17. září téhož roku byla do užívání města odevzdána moderní a skvostná budova české obecné a měšťanské školy. Školu slavnostně otevřel její první správce, významná osobnost Karvinska a pozdější starosta Fryštátu pan Kamil Krčmář. V roce 1926 obdržela měšťanská škola čestný název Menšinová škola měšťanská Aloise Jiráska, a to u příležitosti 75. narozenin spisovatele. Škola slouží svému vzdělávacímu účelu po celou dobu, vyjma válečného období, kdy zde bylo umístěno vojsko a policie.

Týden otevřených dveří - pozvánka

Týden otevřených dveří - článek

 

 

Sté výročí otevření školy si budou nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také rodiče a široká veřejnost průběžně připomínat celý rok. Oslavy budou provázet sportovní a společenské akce. Od začátku ledna je možné si prohlédnout prezentaci ze života a činnosti naší školy na informačních panelech umístěných před školní budovou. Pro milovníky geocachingu je v okolí školní budovy umístěna tematicky zaměřená „keš“. Kolemjdoucí i návštěvníky těchto míst jistě upoutá také slavnostní výzdoba oken a venkovních prostor. Proutěné sochy připomínající naše jubileum zhotovil známý karvinský umělec Bogdan Kornas, jehož instalace z přírodních materiálů znají nejen místní.

Na jaře proběhne 8. karvinská Abilympiáda, soutěžní přehlídka manuálních dovedností žáků se zdravotním postižením, tentokrát bude věnována oslavám výročí školy. Před letními prázdninami se uskuteční tradiční sportovní mítink pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Statečná srdce, tematicky rovněž připomínající zmíněné výročí. V září se bude konat týden otevřených dveří, kdy si bude moci veřejnost prohlédnout prostory školy. V tomto týdnu bude návštěvníkům zcela výjimečně umožněno vystoupat až na věžičku školy a prohlédnout si Karvinou z ptačí perspektivy. Pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol ve městě chystáme naučnou stezku zaměřenou na historii a současnost naší školy. Oslavy vyvrcholí v prosinci slavnostní akademií v tělocvičně školy.

A co o události napsala média?

 

škola


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena