2015 - 2016

Školní akce

ZOO Ostrava – botanická zahrada

V úterý 14. 6. 2016 si žáci třetí třídy vyjeli na školní výlet do ZOO Ostrava. Velkým zážitkem bylo již samotné cestování dopravními prostředky z Karviné do Ostravy. Děti byly nadšené z jízdy autobusem, tramvají, trolejbusem a vláčkem. Při přestupech z jednoho dopravního prostředku do dalšího se naštěstí nikdo neztratil ani nezranil.
V botanické části zoologické zahrady jsme sledovali změny jarní přírody, ekosystém mokřad a olšin, rostliny v „Rododendronovém parku“. Prošli jsme „Cestou vody“ a prozkoumali vývoj a život hmyzu na „Včelí stezce“. Našli jsme si čas také na pozorování zvířat v ZOO. Uchvátilo nás dovádění mláďat, např. opiček, lemurů, kachňat, selátek a plameňáků. V ranních hodinách jsme mohli sledovat, jak zaměstnanci ZOO čistí výběhy, krmí zvířata a jak se o ně starají. Na výletě nám přálo počasí, domů jsme si odvezli spoustu krásných vzpomínek a těšíme se na další výlety do přírody v příštím školním roce.


foto
Zapsala: ewik
vloženo 21. 6.2016

Vítejte v druhohorách

Přípravná třída se rozhodla podniknout neobvyklou cestu, cestu do pravěku. Za vstupní branou Dinoparku se v mžiku ocitla v podivném světě minulosti, v druhohorách. Během své dobrodružné cesty děti zažily spoustu poučných, úsměvných i „životu nebezpečných setkání“. Stanuly proti druhohorním velikánům, přiblížily se k brontosaurovi a ze silničního DinoExpresu sledovaly souboj mezi „Týrexem“ a Stegosaurem. Zpátky si malí dobrodruzi přivezli plno zážitků a vytouženého dinosaura vyraženého na zlaté minci. Byl to prima výlet.


foto
Zapsala: Mgr. Eva Helisová (raptor))
vloženo 9. 6.2016

 


Montáž kovových regálů

Vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce" je na naší škole výrazně činnostně orientována. Žáci se učí práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti,práce s technickými materiály, pěstitelské práce, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti, chovatelství. Žáci pracují s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Vloženo: 8. 6. 2016 Zapsal: Mgr. Petr Korč

foto


Statečná srdce 2016

V pátek 3. 6. se na zahradě naší SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné, na ulici Komenského, uskutečnil již 19. ročník sportovního mítinku „Statečná srdce“. Již tradičně se zde sešli žáci a mládež se zdravotním postižením z karvinských škol a sociálních zařízení. S blížícími se letními olympijskými hrami v Riu se nabízelo akci uspořádat jako miniolympiádu v Karviné. Pod olympijskou vlajkou si tak závodníci mohli podle svých možností a schopností vyzkoušet různé olympijské disciplíny. Házeli do basketbalového koše, skákali do dálky, kopali penalty, předávali štafety. Skládali olympijské kruhy a puzzle. .....
Zapsala: Mgr. Alena Owczarzová
 
foto_I
foto_II


Naši žáci vyhráli - blahopřejeme
Krajské kolo Lehkoatletického čtyřboje

V pondělí 30. 5. 2016 se v Bruntále konalo krajské kolo Atletického čtyřboje žáků praktických a speciálních škol Moravskoslezského kraje. Okres Karviná reprezentovali: Galík Filip, Kováč Tomaš, Gábor Miroslav, Grunzová Kateřina (SŠ, ZŠ a MŠ Karviná) a Plintová Tereza(SŠ,ZŠ Havířov – Šumbark).


foto
Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 5. 6.2016


Tvoření ze dřeva

Když se řekne slovo „dřevo“, vybaví se nám nezapomenutelná vůně pryskyřice, krásná práce s živým elementem a láska k přírodě. Děti z přípravky i další třídy se zapojily do projektu „Tvoříme ze dřeva“. Zhotovovaly jednoduché výrobky z dřevěných polotovarů. Vykouzlily krásné kytičky, žáci z vyšších ročníků model dvouplošníku. Cílem bylo a je zkvalitnění praktické výuky žáků a podporovat v nich lásku ke dřevu a úctu k přírodě, se kterou jsou člověk a strom od nepaměti spojeni. Děkujeme panu Ing. J. Pukančíkovi za realizaci tohoto projektu.
vloženo: 24. 5. 2016
zapsala: Mgr. Eva Helisová
foto


700.výročí narození Karla IV.

Prezentace třídních kolektivů
V pátek 13. 5., den před 700 narozeninami Karla IV. proběhla před porotou prezentace třídních kolektivů mapující osobnost Karla IV. a jeho vlády v Čechách. Žáci tak splnili poslední úkol celoroční soutěže „Putování za Karlem IV.“ Porota hodnotila naplnění zadání, originalitu vystoupení, projev a samozřejmě bude přihlížet k celoročnímu plnění tematických úkolů a dodržování stanoveného časového limitu. Prezentaci zahájili žáci I. ročníku Praktické školy dvouleté. Žáci se předvedli v dobových kostýmech a připomněli všem, jaké ošacení naši předkové nosili. Žáci jednotlivých tříd nás seznámili s nejnovějšími poznatky a zajímavostmi vykreslující život doby Karla IV. Na závěr měla porota nelehký úkol, protože všechny třídní kolektivy i s třídními učiteli se zhostili tohoto úkolu velmi zodpovědně. Prezentace byly nápadité, zajímavé, poučné a všechny se porotě moc líbily. Posuďte sami a podívejte se na fotografie. Porota nebude prozrazovat vítěze, protože vyhlášení soutěže proběhne až 2. 6.
vloženo: 17. 5. 2016
zapsala: Mgr. Renáta Duchová
foto


Okresní kolo Lehkoatletického čtyřboje

Ve středu 11. 5. 2016 proběhlo okresní kolo Lehkoatletického čtyřboje. Na prvních místech byli tito závodníci:
Dívky: 1. místo – Tereza Plintová, SŠ a ZŠ, Havířov - Šumbark , 2. místo – Kateřina Grunzová,SŠ,ZŠ a MŠ Karviná 3. místo – Erika Gáborová , SŠ, ZŠ a MŠ Karviná
Chlapci:
1. místo – Filip Galík, 2. místo – Tomáš Kováč , 3. místo – Miroslav Gábor, všichni ze SŠ, ZŠ a MŠ Karviná
Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho sportovního štěstí v krajském kole. Děkujeme vedení ZŠ s polským jazykem vyučovacím za poskytnutí sportoviště a zázemí pro naše závodníky.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 11. 5.2016
foto


Školní kolo Lehkoatletického čtyřboje

Ve středu 4. 5. 2016 proběhlo školní kolo Lehkoatletického čtyřboje. Do okresního kola se probojovali svými výkony tito závodníci:
Dívky: 1. místo – Kateřina Grunzová, 2. místo – Klaudie Konečná, 3. místo – Erika Gáborová
Chlapci:
1. místo – Filip Galík, 2. místo – Miroslav Gábor, 3. místo – Tomáš Kováč
Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho sportovního štěstí v okresním kole. Děkujeme vedení ZŠ s polským jazykem vyučovacím za poskytnutí sportoviště a zázemí pro naše závodníky.


 
foto
Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 4. 5.2016

 


O perníkové chaloupce

O Jeníčkovi a Mařence z pohádky O perníkové chaloupce si žáci IV. D třídy povídali celý týden. Vyrobili si z kartonu chaloupku, polepili ji papírovými perníky, vyzkoušeli chuť pravých perníků a nakonec pohádku zdramatizovali. Velmi je to bavilo.
Zapsala: Mgr. Prchalová Zdeňka
vloženo 3. 5.2015


foto
foto vaření


Putování za Karlem IV.

V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV.
Jednou z akcí je instalace panelu k tomuto výročí ve vestibulu školy.

Mgr. Renáta Duchová
vloženo 28. 4. 2016


foto


Rozumíme penězům

Dne 28. dubna se uskutečnil 2. ročník soutěže ve finanční gramotnosti pro žáky VII. - IX. tříd základní školy praktické tentokrát pod názvem ROZUMÍME PENĚZŮM. V jejím průběhu žáci nejen soutěžili, ale zároveň se touto formou i učili a získávali užitečné poznatky o hospodaření domácnosti, finančních produktech, o principech tvorby finančních rezerv a možnostech, jak dané běžné životní situace, které mohou v souvislosti s penězi nastat, řešit. Žáci pracovali na šesti stanovištích a za každé z nich získávali podle své úspěšnosti symbolické peníze. Peníze, rozpočet, nákup, banka, investování, příjmy, výdaje ...... to byla slova, která se nesla chodbami druhého pavilónu naší školy téměř celé dopoledne. A jak to všechno dopadlo ? Jak jinak než na výbornou. Čtyřčlenná družstva se zhostila svých úkolů s tou největší zodpovědností, a i když známe vítěze, zaslouží si pochvalu za své znalosti všichni.
zapsala: Ing. Jana Poliačiková, Mgr. Andrea Žylová
vloženo 28. 4. 2016
foto


Dobývání vesmíru

Před 55 lety, 12. dubna 1961, fascinovala celý svět ohromující zpráva. Do vesmíru vyletěl první člověk, kosmonaut Jurij Gagarin.
Tuto událost jsme si připomněli naší soutěží.video
foto
zapsal: Mgr. L. Stepek
vloženo 24. 4. 2016


Den Země

Žáci naší školy se účastnili tradiční akce ke Dni Země, kterou pořádalo Město Karviná na náměstí. Mnozí žáci se zapojili i do připravených soutěží a vyzkoušeli si různé atrakce. Protože počasí pořadatelům přálo, akce se našim dětem velmi líbila.
Den Země jsme si rovněž připomněli i ve škole během celého týdne. Tradičně jsme uklízeli okolí školy, luštili tematicky zaměřené křížovky a hádanky, hledali informace na internetu, vyráběli výrobky z odpadového materiálu aj.


foto
zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 24. 4. 2016


Snižování zdravotních nerovností

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR jsme se dne 22. 4. 2016 zapojili do celorepublikového Projektu podpory zdraví s názvem „Snižování zdravotních nerovností". Projektu se zúčastnili žáci střední školy i základní školy. Cílem bylo zvýšit zdravotní gramotnost a motivovat žáky ke zlepšení péče o vlastní zdraví a k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke zdraví. Formou přednášky a výstavy s praktickou ukázkou pomůcek se děti seznámily s významem zdravého životního stylu (tzn. správná výživa a zlepšení stravovacích návyků- prevence nadváhy, obezity, dodržování osobní hygieny-prevence zubního kazu , podpora pohybové aktivity, prevence infekčních onemocnění, prevence úrazů apod). Žáci se tak na vlastní oči přesvědčili o škodlivosti kouření pomocí panenky kouřící Sue, viděli hlen kuřáka, roční dehet v plicích kuřáka, vyzkoušeli si správné čištění zubů pomocí velkého kartáčku, seznámili se s opileckými brýlemi, na modelu prsou a varlat hmatali bulky, které mohou vést k závažným onemocněním a sestavovali jídelníček zdravé výživy. Všichni byli odměněni drobnými dárky a upomínkovými předměty. Realizace projektu byla pro naše žáky velmi přínosná a těšíme se na pokračování tohoto projektu. foto
zapsala: Ing. Jana Poliačiková
vloženo 24. 4. 2016


Návštěva Přírodovědné stanice

Dne 21. 4. 2016 se třída IX. D (8.,9.) zúčastnila soutěže v Přírodovědné stanici v Karviné - Ráji. Tématem soutěže byli obojživelníci žijící na území ČR. Žáci se díky této soutěži dozvěděli mnoho nového ze života těchto studenokrevných obratlovců. Seznámili se s jejich původem, dělením do podtříd a řádů a s jejich anatomií. Otázkami typu, čím se obojživelníci živí, jak se rozmnožují a jaké druhy známe, si ověřili své znalosti z přírodopisu. Poté je pracovníci stanice provedli všemi odděleními, kde mohli vidět exotické hady, obojživelníky, ptáky, opice, nejrůznější hlodavce a stříbrného lišáka Míšu. Akce se Přírodovědné stanici vydařila a všichni jsme odcházeli spokojeni.
foto
zapsala: Ing. Jana Poliačiková
vloženo 24. 4. 2016


3. karvinská ABILYMPIÁDA

22. 3. 2016 uspořádala naše škola v pořadí již 3. karvinskou ABILYMPIÁDU. ABILYMPIÁDA byla uspořádána pro děti a mládež se zdravotním postižením. Do soutěže zručnosti a pracovních dovedností byly zapojeny školy MS kraje bez rozdílu zřizovatele, a to v rámci inkluze. Letos poprvé se akce zúčastnili i handicapovaní ze speciální školy Jastrzebie-Zdroj, Polsko. Účastníci se zapojili do 8 soutěžních disciplín - aranžování květin, zdobení kraslic, pletení velikonoční pomlázky., malování na sklo, mechanická montáž, výroba gelových svíček, studená kuchyně, korálkování. V soutěžích měli možnost uplatnit své přirozené nadání a kreativitu i žáci s vícečetným postižením. Zároveň si vyzkoušeli různé pracovní postupy, seznámili se s pracovním nářadím. Soutěžní dopoledne zpestřily také doprovodné disciplíny: Malování na obličej, 3D origami, muzikoterapie, canisterapie. 3. karvinská ABILYMPIÁDA sklidila u soutěžících velký úspěch, všichni účastníci odcházeli nadšeni, plni zážitků a nových zkušeností.
Mnohé pomůcky pro soutěž a spotřební materiál byl financován z nadace OKD, minigrant SRDCOVKA.
Velké poděkování patří sponzorům a partnerům, kteří naší organizaci poskytli finanční prostředky, věcné dary a odměny pro soutěžící - Velkoobchod Zajac s.r.o., GASCONTROL, společnost s.r.o., Cieslar, s.r.o., MASPO Elektro s.r.o., Revírní bratrská pokladna, SYSTEMCONTROL, s.r.o., STaRS Karviná, s.r.o., Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. , Martin Kolek s.r.o., Zámečnictví Twardzik, Veolia Energie ČR, a.s.


 
foto
zapsala: Mgr. R. Štefková
vloženo 29. 3. 2016


"Beskydské putování"

I v letošním školním roce jsme se zapojili do korespondenční soutěže s přírodovědnou tématikou, kterou pro žáky karvinských škol připravilo Centrum Přírodovědná stanice v Karviné. Soutěž „Beskydské putování“ je zaměřená na přírodu v našich Beskydech. Odpovědi na soutěžní otázky vyhledáváme na internetu. Na Vydmuchově se zapojují do soutěže pravidelně kolektivy žáků sedmé, osmé a deváté třídy. Za správné odpovědi v pátém kole byla byla vylosována VII. D, která si může vyzvednout ve stanici drobné odměny. Těšíme se na další kola a věříme, že i další naše odpovědi budou správné a že se zase něco nového dozvíme.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
Vloženo: 21. 3. 2016


Moje zdravá svačinka

Naše šikovné děti z přípravného ročníku a první třídy i letos navázaly na minulý ročník a zapojily se do programu „Moje zdravá svačinka“. Cílem soutěže, je motivovat děti a jejich prostřednictvím rodiče k přípravě správné školní svačiny. Je prokázáno, že pokud dítě ráno snídá a během dopoledne svačí, lépe se soustředí a méně se unaví.
Bc. Eva Helisová
vloženo 15. 3. 2016


Pestrá příroda

Ve středu 3. února se žáci IV. D zúčastnili v Centru Přírodovědná stanice interaktivního výukového programu Pestrá příroda. Lektor ing. Otakar Závalský dětem poutavě vyprávěl o přírodě okolo nás, ukázal různé druhy zvířecích kožíšků, drápků či zobáčků ptáků. Vždy přidal nějakou zajímavost. Hodina utekla a jen neradi jsme se loučili. V přírodovědné stanici jsme ještě viděli na 60 druhů živočichů. Seznámili jsme se s exotickými druhy plazů a obojživelníků. U papoušků nás přivítal divokým křikem kakadu Arnošt, venku opička Oskar, jen malý lišák Míša se neukázal ani za nabízený piškot. Dětem se líbilo a zvířátkům slíbily, že v létě zase přijdou.

foto
zapsala: Mgr. Zdeňka Prchalová
vloženo 7. 2.2016


Písklata na Vydmuchově

Poslední předvánoční pondělí nám na Vydmuchov přišli zpříjemnit členové dětského baetového kroužku Písklata z KSVČ Juventus, Karviná. Vánočními písničkami a básněmi nás moc potěšili. Za jejich vystoupení jim moc děkujeme.
video
foto
zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 21. 12. 2015


Vánoční zpívání

Krásné adventní dopoledne prožili naši žáci v úterý 15. 12. 2015. Tento den se uskutečnilo na naší škole „Vánoční zpívání“. V prostorách naší tělocvičny proběhlo vánoční představení, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy. Jednotlivé třídy měly připravené vystoupení, které předvedly svým rodičům a pozvaným hostům.
foto_1
foto_2
zapsala: Mgr. Radomíra Štefková
vloženo 21. 12. 2015


Zlatá šiška 2015

Ve středu 16. 12. se uskutečnil již 13.ročník soutěže ve šplhu na 4 metrové tyči "Zlatá šiška".
Tentokrát se k tyči postavilo 9 závodníků, 8 chlapců a 1 dívka. Soutěžící byli rozděleni do 3 kategorií: dívky, ZŠ a PRŠ. Jako jediná dívka to měla snadné Renáta, vklidu si vyšplhala pro první místo. V kategorii ZŠ si kvalitním výkonem zajistil prvenství Milan (šplhal dokonce bez přírazu!), druhý byl Aleš a třetí místo obsadil nejmladší ze závodníků - Pepa. Z Praktické školy dvouleté si nejlépe vedl Pavel, druhý byl Daniel a bronz získal Martin. Všichni závodníci obdrželi symbolickou čokoládovou šišku, vítězové navíc šišku zlatou a diplom. Soutěž tradičně zajišťovali p. učitel Šebestík a p. učitelka Žylová. Všem závodníkům děkujeme za sportovní výkony a vítězům blahopřejeme.
foto
video
zapsal: Zdeněk Šebestík
vloženo 16. 12. 2015


Přišel k nám Mikuláš

V pátek dopoledne na chodbě školy bylo slyšet řinčení řetězů. Za doprovodu 3 čertisek a jednoho andílka školou procházel Mikuláš. Mikulášská družina navštívila postupně všechny třídy. Protože však všichni žáci byli víceméně hodní, čerti si ve svém pytli nikoho neodnesli.
foto
Mgr.Z.Šebestík
vloženo 6. 12.2015


Kuchyně plná čertů

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se u nás ve škole děly divné věci. Na dveřích školní kuchyně se objevil nápis „Čertovská “ a pod ním opálený pergamen s čertovským menu. Po chvíli se tady vřítilo sedm čertů s čerticí 1. kategorie –Peklindou a pustili se s vervou do práce. .
 
foto
Mgr.H. Durajová
vloženo 7. 12.2015


Vyzdobme si školu vánočně

Dne 24. 11. se uskutečnil na naší škole projektový den „Vyzdobme si školu vánočně“. Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci naší školy. Ve třídách vystřihovali, vánoční ozdoby a řetězy, vyráběli vánoční předměty a dárky z tradičního i netradičního materiálu. Výrobky pak vyzdobili svoje třídy i školní chodby. Projektového dne se také zúčastnila přípravná třída. Děti z přípravné třídy si ozdobily vánoční stromeček, vyráběly kulisy a nacvičovaly program na vánoční vystoupení, které předvedou hostům a rodičům na Vánočním zpívání 15. prosince v tělocvičně naší školy.
foto
Mgr. R. Štefková
vloženo 25. 11.2015


Navštěva Přírodovědné stanice

13 listopadu žáci I. a V. třídy navštívili přírodovědnou stanici, kde se seznámili s exotickými druhy z řad plazů a obojživelníků. Viděli jsme užovky, korálovky, hroznýše, krajty, leguány, želvy. U papoušků nás přivítal křikem kakadu Arnošt. Mohli jsme se pomazlit s morčaty, křečky a činčilou. Mnohé žáky zaujala svými kousky opička makak Oskar. Všichni odcházeli plní zážitků a tajných přání. " Milý Ježíšku, přines mi prosím pod stromeček nějaké zvířátko.....".
foto
Mgr. R. Štefková
vloženo 19. 11.2015


Navštívila nás PÍSKLATA

V pátek 6. 11. za námi do školy na Vydmuchově přišli členové hudebního kroužku Písklata , který funguje při SVČ Juventus. Během hodinky a půl nám zazpívali několik pěkných písniček a připravili si pro nás pár zajímavých soutěží. Některé písničky jsme si s chutí zazpívali s nimi. Děkujeme jim za pěkné vystoupení, které nám zpříjemnilo páteční dopoledne.
foto
Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 8. 11.2015


RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SVĚT

Do nového ročníku celostátní ekologické soutěže RECYKLOHRANÍ – aneb UKLIĎME SI SVĚT jsme vstoupili plněním prvního úkolu, jehož zadání bylo: KAM S NÍ? KDO TO VÍ? Seznámili jsme se s tím, co je BATERIE, co máme dělat, když ji již nepotřebujeme, k čemu se pak může ještě hodit. Vyluštili jsme křížovku, ve které jsme se dozvěděli, co to je AKUMULÁTOR. Někteří žáci pak donesli nepotřebné baterie, které měli doma a dali je do sběrného boxu, který máme ve škole. Nejlepší sběrači dostali drobnou odměnu. Splněné úkoly jsme odeslali a již očekáváme další.
foto
Mgr. Zdeněk Šebestík
vloženo 6. 11.2015


Strašidelní pavouci

Halloween je za dveřmi a už není jen americkým svátkem,jelikož rok od roku se stále více zabydluje i v našich končinách.
Žáci PRŠ 1 si také jednoduché pavouky vytvořili z vlny a žinilky. Ti pak vyzdobili zákoutí třídy i vlastní pokojíky.
foto
Mgr. Alena Owczarzová
vloženo 23. 10.2015


Projekt "Čtenářské dílny" v páté třídě

Žáci páté třídy se úspěšně zapojili do projektu "Čtenářské dílny".
Sami tvrdí: "V páté třídě nás čtení baví." Že tomu tak opravdu je, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích ve fotogalerii.


foto
Mgr. Radka Štefková
vloženo 20. 10.2015


Dýňová polévka

Podzim je časem dýní. Na lidský organismus má tato zelenina velmi blahodárné účinky.
Žáci PRŠ 1 se proto v rámci předmětu Zpracování přírodních materiálu rozhodli uvařit dýňovou plévku, jelikož je ideálním podzimním životabudičem pro náš imunitní systém. Postup přípravy polévky a voňavý výsledek si můžete prohlédnou na přiložených fotografiích. Přikládáme i osvědčený a jednoduchý recept. Dobrou chuť.

foto
Mgr. Alena Owczarzová
vloženo 19. 10.2015


Putování za Karlem IV.

V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV.
Žákovský parlament na Vydmuchově vyhlašuje celoroční soutěž třídních kolektivů
„Putování za Karlem“ .
 
Mgr. Renáta Duchová
vloženo 13. 10.2015


Sběr kaštanů a žaludů

Milí žáci, i v letošním školním roce můžete sbírat kaštany a žaludy, které obohatí jídelníček zvěře v našich blízkých lesích. O přikrmování lesní zvěře se postarají myslivci, kteří si nasbírané kaštany a žaludy převezmou. Na ZŠ Komenského sběr odevzdejte paní učitelce Štefkové, na ZŠ Vydmuchov panu učiteli Šebestíkovi. Nejlepší sběrači budou oceněni drobnou odměnou. Věřím, že i letos odevdáte myslivcům pro zvířatka pěknou kupu žaludů a kaštanů. O ukončení sběru budeme včas informovat.
Děkujeme Martinovi Bezuchovi ze VII. A na ZŠ Komenského, který již přinesl do školy více než 25 kg kaštanů, které nasbíral ve svém volném čase doma.


vložil: ZŠ
vloženo 13. 10.2015


Muzikanti

V rámci vzdělávacích oblastí Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý v přípravné třídě, se dnes naši malí muzikanti vzdělávali v oblasti hudby. Beseda pod názvem „Od housliček po bubínek“, která probíhala v RK Karviná - Fryštátě na hudebním oddělení, přiblížila dětem zábavnou formou různé druhy hudebních nástrojů. Děti vzaly útokem nástroje a vznikl malý orchestr. Moc se nám to líbilo.

Zapsala: Mgr. Eva Helisová
vloženo 12. 10.2015
foto


Učíme se společně

„Zasadil dědeček semínko…..z něj pak vyrostla veliká, převeliká řepa.“
V dnešní logopedické chvilce si děti z prvního ročníku a přípravné třídy trénovaly své nezbedné jazýčky, paměť i divadelní schopnosti při dramatizaci pohádky „O veliké řepě.“ Paní učitelka Jarka nejprve uvedla pohádku ve znakovém jazyce dětem se sluchovým postižením. Pak následovala samotná dramatizace. S pohádkovou omalovánkou na závěr si děti upevňovaly pojmy „za“, „před“, „první“ – „poslední“. Byl to dobrý start k rozvoji čtenářské (předčtenářské) gramotnosti. Obě třídy předvedly skvělý výkon a my jim tleskáme.


foto
Zapsaly učitelky Eva Helisová a Jarmila Burešová
vloženo 7. 10.2015


Malí, ale šikovní

Začátek podzimu nám přinesl pěknou úrodu jablíček. Proč je nevyužít. A tak přípravná třída nelenila a upekla si štrůdl. Děti měly možnost si poprvé vyzkoušet práci se škrabkou, struhadlem i válečkem. Občas při strouhání jablíček zaznělo „AU“, ale prstíky zůstaly celé. Děvčata pěkně pomašlovala těsto a pak…..šup s ním do trouby. Byla Vám to, ale mňamka.


foto
Zapsala: Mgr. Eva Helisová
vloženo 7. 10.2015


Projekt "Čtenářské dílny"

Žáci III. a IV. třídy zahájili projekt "Čtenářské dílny". Každé dítě si do školy doneslo svojí oblíbenou knihu.


foto
Eva Stefanie Slowik
vloženo 7. 10.2015


Exkurze do Miniuni

…… i dějepis může být zábavou. V rámci výuky, žáci osmého ročníku (VIII. B třídy) se zúčastnili exkurze do MINIUNI - světa miniatur v Ostravě. Žáci měli možnost shlédnout jedinečnou výstavu historických i současných modelů lodí, ale především si zde mohli doplnit informace o lodích slavného mořeplavce Kryštofa Kolumba i jeho samotném. Bonusem byla prohlídka venkovní expozice nejznámějších staveb a budov z celého světa. Těšíme se na další dobrodružství.


foto
Mgr. Eva Helisová
vloženo 5. 10.2015


KOMUNIKACE V TICHU

Ticho, prosím……symbolická věta pro náš dnešní projektový den pod názvem „Komunikace v tichu“. Přípravná třída si vybrala stanoviště číslo 1- „Pohádkový svět“. Všichni účastníci měli možnost se seznámit s některými znaky a symboly českého znakového jazyka, např. pozdravy, znak ticho a sluchové postižení, barvy, pohádkové bytosti aj. Rovněž podrobně zkoumali, jak vlastně vnitřní ucho vypadá a z čeho se skládá, to na ukázkovém modelu ucha. Velkou zábavou pro všechny byla orientační zkouška sluchu.......
 
foto
Mgr. H. Lukovská, Mgr. L. Hulejová
vloženo 29. 9.2015


ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ

Žáci 2. ročníku PRŠ 2leté navštívili výstavu ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ, kterou uspořádalo muzeum v Karviné. Výstava je věnována tradičním romským řemeslům. Průvodkyně nás seznámila s již pomalu zapomenutými řemesly, kterými se Romové dříve zabývali. Viděli jsme ukázky kovářství, kotlářství, košíkářství, hrnčířství, tkalcovství. Mnohé nástroje a nářadí, která se při práci používaly, žáci viděli poprvé (např. kovářský měch, kukaň pro slípky, hřeben na borůvky, sekyrky na koryta, různé kovářské kleště aj.). Na závěr jsme viděli film s ukázkami jednotlivých řemesel.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík
Vloženo: 22. 9. 2015

foto

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Projekt „BEZPEČNĚ DO ŠKOLY“, který probíhá na naší škole vždy na začátku školního roku, je zaměřen nejen na teoretické vědomosti, ale hlavně na praktickou jízdu žáků. Cílem projektu je naučit žáky chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím snížit možná rizika v dopravě. Dále systematicky v žácích rozvíjet dopravní gramotnost, vést je k soustředění a správnému jednání. Zadané úkoly plní v projektu ve skupině, kde si navzájem pomáhají a radí se mezi sebou. Na dětském dopravním hřišti v Karviné – Fryštátě probíhá nácvik bezpečné jízdy.....
 
foto


Vloženo: 21. 9. 2015


Adapťák není jen tak..

Adapťák není jen tak obyčejný výlet.
Takový adapťák slouží ke stmelení skupiny jednotlivců a k cílenému a promyšlenému posílení celého kolektivu. Právě proto jsme se dne 11. září 2015 vydali společně se poznávat a zároveň utužovat vzájemná přátelství v krásném prostředí Mostů u Jablunkova. Přizpůsobit se nové škole i spolužákům šlo všem hned velmi dobře, nejprve jsme se rozehřáli horským výšlapem a společným hledáním hub. Ovšem "houby" jsme našli, protože ještě nerostou! A to nás od hledání neodradil ani dopolední deštík! Pak už seznamovací hry na chatě Zuzana šly všem jako "po másle". Někteří objevili v restauraci stolní fotbálek a neodolali, jiní se zaměřili na pozorování přírody a seznamování se zvířaty. Zájem vzbudil tažný kůň Kaštan, který se těšil největší přízni. Zkrátka nepřišli ani místní psi a kočička. Vše jsme završili dobrým obědem. Po odpolední siestě jsme se pomalu "skutáleli" na nádraží a tzv."stmeleni"jsme uháněli zase k domovům.

foto

zapsala: Mgr. Helena Durajová
Vloženo: 22. 9. 2015


Komunikace v tichu

Naše škola se zapojí do 4. ročníku festivalu TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM projektovým dnem Komunikace v tichu.

zapsala: Mgr. Lenka Hulejová
Vloženo: 21. 9. 2015


Program JABLÍČKO

V letošním školním roce zaplnila přípravnou třídu zcela nová skupinka dětí. Zhruba po týdenní adaptaci na nové prostředí se naše třída zapojila do projektu s názvem „Jablíčko“, který připravil Státní zdravotní ústav. ....
 

zapsala: Mgr. Eva Helisová
Vloženo: 16. 9. 2015


Včelky a knižní jarmark

Žáci Základní školy na ulici Komenského v pátek 4. 9. 2015 navštívili Včelařskou výstavu a Knižní veletrh v Karviné. Děti viděly živé včely, zdobily perníčky a ochutnaly několik druhů medu. Na Knižním veletrhu si zahrály soutěžní hry, zapojily se do loutkového divadla a některé si koupily levnou knihu z bohaté nabídky karvinských knihoven.
foto

 

zapsala: Eva Stefanie Slowik
Vloženo: 8. 9. 2015


Výstava včelařů a knižní jarmark

V pátek 4. 9. se naši žáci byli podívat na výstavu včelařů a na knižní jarmark. Včelaři vystavovali v prostorách Střední průmyslové školy v Karviné Hranicích. Žáci si mohli prohlédnou úly, plastve, včelařské potřeby a dozvěděli se, jak se dělá med. Někteří žáci si ozdobili sladký perníček.
Na náměstí probíhal knižní jarmark. I zde jsme mohli potkat naše žáky se svými učitelkami.
foto

 

Vloženo: 6. 9. 2015

 

 

 

škola


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena