Již realizované projekty

Projekt Vyvýšené záhony a zahradní mobiliář

Informace zde


Projekt:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola realizuje projekt podpořený z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Podrobnější informace o projektu zde


Projekt:
Poznáváme svůj Moravskoslezský kraj

Realizaci projektu „Poznáváme svůj Moravskoslezský kraj“ se žáci se zdravotním postižením ZŠS seznámili s přírodními krásami, historií a tradicemi našeho kraje. Díky poskytnutí finanční podpory Nadace OKD se uskutečnilo celkem sedm vzdělávacích akcí, které přispěly k posílení vztahu žáků k regionu, ve kterém žijí, umožnily jim lépe pochopit, upevnit dané učivo v souladu se vzdělávacím školním programem. Na všechny exkurze se žáci dopravovali minibusem, který lépe vyhovoval k přepravě osob se zdravotním postižením

 

Podrobnější informace o projektu zde


foto


Projekt - "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

V rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“ se dne 23. 10. 2014 konaly poslední „Tvůrčí dílny rodičů s dětmi“. Úkolem bylo, vytvořit si misku ze samotvrdnoucí hmoty. I přesto, že účast rodičů i dětí byla chabá, podařilo se nám vyrobit několik povedených mističek. Po krátké názorné instruktáži jsme se pustili do toho a „půl“ bylo hotovo.


Zapsala: Bc. Eva Helisová

Tvůrčí dílny_misky

foto


Jak se žilo na zámku

Edukační centrum na zámku v Hradci nad Moravicí

V rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“ se děti z přípravné třídy zúčastnily 18. 9. 2014 edukačního programu s názvem „Jak se žilo na zámku“. Zábavnou formou byl dětem přiblížen nejen život na zámku ale i v podzámčí. Chlapci se na malou chvilku stali statečnými rytíři a děvčata představovala služebnicto. Ve zbývajícím čase nás provedly komnatami zámku. Program byl velmi poutavý. Pak už nás čekala jen cesta zpět domů……….moc se nám ale nechtělo.

Zapsala: Bc. Eva Helisová

Vloženo 16. 10. 2014

foto


Projekt - "ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY"

Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v 9 partnerských školách v Moravskoslezském kraji a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání.

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014  

Popis projektu
Projekt má za úkol podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v 9 partnerských školách Moravskoslezského kraje (v Ostravě, Karviné, Bohumíně a Kopřivnici) a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání. V přímé práci se zaměřuje na praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny dětí a žáků, rozvíjí jejich sociální dovednosti. Pro zvýšení školní úspěšnosti žákům poskytuje individuální péči, na školách rozšiřuje volnočasové aktivity, u pedagogů a asistentů pedagoga podporuje osobnostní a profesní růst. Projekt je v souladu s globálním cílem oblasti podpory 1.2 OPVK.

 


Výstupy projektu

Sborník námětů pro práci s interaktivní tabuli SMART board

Sborník dobré práce pedagogických asistentů

Sborník programových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ

Metodické listy _ Dramatická výchova na škole


Pracovně - právní vztahy aneb jdeme na trh práce

V rámci projektu "ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY" se třída VIII. D dne 9. 10. 2014 zúčastnila workshopu pod názvem"Pracovně - právní vztahy aneb jdeme na trh práce". Žáci se tak v tříhodinovém bloku dozvěděli vše potřebné kolem tématu "trh práce". Nejprve se seznámili s podstatou fungování pracovního trhu. Pomocí scének diskusí, pracovních listů a her hledali nejčastější způsoby, jak si najít novou práci a kde ji mají vlastně hledat. Dále se naučili, jak sestavit životopis, motivační dopis a další dokumenty pro hledání práce. Poslední částí workshopu byla příprava na pohovor u přijímacího řízení. Zde se žáci opět formou scénky snažili předvést, jak by mělo dle návodu lektorek workshopu výběrové řízení probíhat. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se naši žáci rázem stali majiteli prosperujících firem či kandidáty na pracovní pozici asistenta ředitele. Akce se žákům velice líbila. A naše milé paní lektorky byly s prací žáků, jejich chováním a přístupem příjemně překvapeny.
Zapsala: Ing. Jana Poliačiková
Vloženo: 9. 10. 2014

celý článek


Projektový den: Téma - Fotograf

„Prosím, usmívejte se!“ , zaznívalo poměrně často. A to nejen v naší třídě, kde projekt byl zahájen, ale také v jednom Karvinském fotoateliéru. Ale pěkně popořádku.
V rámci projektu „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“ nás čekal poslední úkol a tím byl projektový den s názvem „Fotograf“. A co všechno takový pán nebo paní dělají, jaká dobrodružství prožívají, jsme si sami mohli vyzkoušet. Hned ráno, když se sešla většina dětí, jsme zahájili akci „fotograf“. Dětem byl představen náš plán, stanovili si pravidla o bezpečnosti a chování. No, a co takový fotograf vlastně dělá? Na tuto otázku pohotově odpovídaly všechny děti. Měly možnost si prohlédnout tři druhy fotoaparátů, které pak později sami ovládaly. Také jsme mezi nás přivítali paní Mgr.Tichou z KVIC. Jak už jsem výše uvedla, že fotograf prožívá i dobrodružství, jedno takové jsme prožili i my všichni. Naše škola je historickou budovou, která má jako jediná krásnou vyhlídkovou věžičku. Děti čekala zkouška odvahy. Musely zdolat 30 dřevěných schodů, které nás vynesly až do útrob věže. A pak …….. po vstupu na vyhlídkovou terásku se nám otevřel nádherný výhled na kostelní věž v Karviné- Fryštátě, na blízké okolí i na Beskydské vršky. Následovala exkurze. Paní fotografka nás provedla ateliérem, předvedla nám velký fotopřístroj a pak už jsme jen zaslechli „usmívejte se , prosím! – cvak!“ a fotky byly hotové. Po návratu z ateliéru se děti oblékly do veselých kostýmů a sami se navzájem fotily. Tečkou náročného dne bylo vytvoření společného fotoalba, který ještě postupně budeme doplňovat zbylými fotografiemi. Na závěr obdržely fotorámeček se společným snímkem. Bude to hezká památka na „předškolku“.
Zapsala: Bc. Eva Helisová
Vloženo: 3. 6. 2014

foto


Tvůrčí dílny s rodiči - Tašky z triček

Stejně jako jaro zavítalo do naší třídy, tak i rodiče zavítali k nám na středeční projektový den. Byl to den, na který jsme se všichni moc těšili. Opět jsme se sešli na projektu „Tvůrčí dílny- rodiče s dětmi“, kde na programu byla výroba originálních tašek z triček.
Na úvod jsme hosty uvítali kytičkou a jarní říkankou. Nechybělo ani pohoštění. S obsahem programu byli rodiče seznámeni prostřednictvím interaktivní tabule, posléze praktickou ukázkou. Byla jsem velmi mile překvapena, jak se svého úkolu zhostili tatínkové. Jejich zručnost se projevila především při šití. Stehy jako od švadlenky, jehla procházela látkou tak, jako nůž máslem. Samozřejmě i maminkám šla práce pěkně od ruky. Bylo zajímavé pozorovat rodiče, jak trpělivě a s láskou vedli své děti k práci.
Nejdůležitější krok – šití, byl úspěšně za námi. Následovala výtvarná činnost. Malování a zdobení triček barvami a fixy na textil. Zde se fantazii meze nekladly. Na závěr jsme si vyzkoušeli úlohu modelek. Módní přehlídka všech tašek sklidila velký úspěch.
Byl to opravdu hezký a vydařený den.
Zapsala: Bc. Eva Helisová
Vloženo: 22. 4. 2014

foto


Burza práce
Dne 25. 3. 2014 se na naší škole uskutečnila Burza práce – volba povolání. Akce se zúčastnilo 6 tříd prvního i druhého stupně. Žáci měli možnost seznámit se teoreticky i prakticky s profesemi: kuchařka, květinářka, stolař a instalatér. Všichni zúčastnění byli seznámeni s náplní práce těchto povolání (co musí pro vykonávání dané profese vystudovat) a dále měli možnost si činnosti spojené s daným povoláním vyzkoušet.

 

celý příspěvek .. (pdf)
25. 3. 2014


Tvůrčí dílny s rodiči - Sedáky z triček
V rámci projektu "ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY" jsme zahájili „Tvůrčí dílny rodičů s dětmi“, kterých se v PT zúčastnila větší část maminek. Na úvod jsme rodiče uvítali říkánkou „Kamarádi“. Následovala prohlídka prací/výrobků/ dětí, které zdobily naši třídu. Rovněž maminky měly možnost nahlédnout do portfolií. V dalším bloku jsme hostům přiblížili obsah a význam tohoto projektu. S obsahem dopoledního programu a postupem výroby sedáků byli rodiče seznámeni prostřednictvím interaktivní tabule a posléze praktickou ukázkou. Barevná skladba proužků v první polovině tkaní byla volbou dětí. Druhou, složitější část, již dokončily šikovné ruce maminek. Tvůrčí dílny byly obohaceny občerstvením a krátkým programem, obsahující písničky, říkadla a ukázku, jak lze se pobavit s psychomotorickým padákem vytvořený z krycí folie. A zhodnocení na závěr? Nadšení a úsměv na tváři z vydařené práce a hezkého dne.

7. 11. 2013
Zapsala: Bc. Eva Helisová

foto


Exkurze do Marlenky
Exkurze do výrobny cukrovinek značky Marlenka...

 

celý příspěvek .. (pdf)
26. 4. 2013


Projektový den- cukrář, cukrářka
Cílem projektového dne, zaměřeného na volbu povolání, bylo seznámit žáky s profesí cukrář, cukrářka, s potřebnou kvalifikací, s názvem učebního oboru, s délkou studia a s hygienickými zásadami, které musí cukrář dodržovat při práci s potravinami.

 

celý příspěvek .. (pdf)
27. 3. 2013


Tvůrčí dílny s rodiči
Cílem Tvůrčích dílen bylo navázání bližšího kontaktu s rodiči dětí přípravné třídy. Formou společného prožitku při kolektivním tvoření se snažit o rozvoj komunikace mezi učitelkou, dětmi a rodiči.

 

celý příspěvek .. (pdf)
31. 10. 2012

 

 

 

Žijeme projektem

 


Projekt - "ŠKOLA PRO ŽIVOT"

Projekt svými aktivitami přispěje ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky budou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich životní dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. Dojde ke zvyšování jejich ICT kompetencí
Projekt je realizován v období od 2. 12. 2009 do 29. 6. 2012

Celé znění

Webové stránky projektu

 


Projekt - "PŘIPRAVUJI SE DO ŽIVOTA"
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Cílem projektu je prostřednictvím nového předmětu vytvořit žákům se zdravotním handicapem a žákům s nízkou sociokulturní úrovní správný model rodinných činností a povinností, který ve většině případů v přirozeném domácí prostředí postrádají, nemohou ho převzít do vlastního života a tudíž je velmi pravděpodobné, že sami si správný a odpovědný postoj k rodině a rodinným vazbám nevytvoří. Zpracovat, ověřit a zavést do učebního plánu všech vzdělávacích programů nový předmět "Příprava pro život".
Celý projekt bude probíhat od 1. 11.2009 - 30. 4. 2012

Celé znění

projekty


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena