Školní rok 2016 - 2017

Plán práce školy zde


 Naše akce

Poslední zvonění

Dnešní zábavné dopoledne dne 27. června 2017 bylo tím posledním. Přípravka se loučí, respektive, budoucí prvňáčci. Ti byli dnes pasováni na „hodnost“ prvňáka mazáka v zábavném centru pro děti  -„Prckově ráji“. Tečku za celým školním rokem a přípravnou třídou udělal letící špunt lahodného  moku. Milé děti, přejeme Vám samé jedničky.

Mgr. Eva Helisová

foto

 


Děti, pozor. Červená.

Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže "Děti, pozor. Červená.", kterou pořádalo statutární město Karviná. Téma letošního roku bylo"Dopravní prostředky, které nám pomáhají".

Diplom a ocenění získala Tereza Marszalková, žákyně 7. ročníku v kategorii starší žáci základních škol.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v MěDK v Karviné. Výtvarné práce jsou vystaveny v průběhu června a července 2017 ve foyer MěDK.

Terezce moc gratulujeme.

foto


 

Statečná srdce 2017

20. ročník Statečných srdcí proběhl v pátek 16. 6. 2017 .

„Statečná srdce“

Letošní 20. ročník sportovního mítinku „Statečná srdce“ byl zaměřen na sportovní disciplíny, ve kterých naši sportovci vynikají. Závodili žáci naší školy, autistické třídy školy U Lesa a děti z MŠ Klíček.

Házeli oštěpem, zdolávali slalom v kánoích, stříleli na branky, házeli na koš, skákali do dálky a v rámci jedné disciplíny se vozili na koni. Tradičně se při canisterapii aktivně zapojili do agility.

Po dobré svačině si děti pochutnaly na cukrové vatě. Počasí nás sice trochu překvapilo krátkým deštěm, ale nakonec se umoudřilo a všichni si závodění moc užili.

Každé družstvo odcházelo plné dojmů, zážitků ze sportovních výkonů a obtěžkáno cenami ve formě sportovních potřeb a her.

foto


Výlet na Hukvaldy

Dne 7. 6. navštívili žáci odloučeného pracoviště Vydmuchov rodiště známého hudebního skladatele Leoše Janáčka. V prostorách jeho rodného domu ve staré škole si prohlédli černobílé fotografie Zdeňka Lukeše. V Tropicu žáky přivítal mluvící papoušek. Následovala prohlídka okrasných rostlin, bonsají, kaktusů, orchidejí, masožravých rostlin a asijské zahrady s jezírkem. Na zříceninu hradu vedla cesta přes rozsáhlou oboru s alejemi buků, v níž se páslo stádo daňků. Nejstarší hrad na Moravě nabídl žákům nádherné výhledy na hřebeny Beskyd a historickou atmosféru.

Školní výlet byl ukončen ochutnávkou koláčků z místní pekárny.

 foto


 Vyhodnocení soutěže o "Nej třídu"

Ve čtvrtek 8. 6. vedoucí Žákovského parlamentu p. uč. Duchová ve vestibulu školy zhodnotila celoroční práci členů parlamentu a vyhlásila výsledky dvou celoročních soutěží třídních kolektivů, které pro žáky připravil Žákovský parlament. Jednalo se o druhý ročník soutěže o „Nej třídu“, kde členové parlamentu pravidelně každý měsíc hodnotili čistotu třídy a šatny, výzdobu třídy i vztah k životnímu prostředí. Nejpořádnějšími, tedy vítězi se stali opět naši nejmladší žáčci II. D třídy pod vedením p. uč. Žylové. Zaslouží si velkou pochvalu a taky něco na zub. Čokoládovo-malinový dort byl pro mrňata tou nejlepší odměnou.

Vyhodnocení soutěže "Sbírá celá rodina"

Do soutěže „Sbírá celá rodina“ se mohli zapojit všichni, tedy žáci, učitelé i rodiče. Jaká byla pravidla? Zástupci jednotlivých tříd si vedli dokumentaci o tom, kolik kilogramů starého papíru třída nasbírala a co si za utržené peníze pořídila. Do soutěže se zapojily všechny třídní kolektivy a patří jim velké poděkování za celoroční úsilí, které přispělo k ochraně životního prostředí a ke zvýšení efektivity třídění odpadů. Vítězným třídním kolektivem se stala třída  I.PRŠ 2 a nejlepším třídním sběračem je Pavel Beke. Třída nasbírala 318 kg starého papíru, za který utržila 507 Kč. Částku 250 Kč věnovala na charitu pro psí útulek, 257 Kč na závěrečné posezení třídy. Na vítěze čekalo překvapení v podobě finanční odměny. Všem gratuluji a děkuji.

 zapsala: Mgr. Renáta Duchová

foto


 Návštěva Dinoparku

V úterý  6. června 2017 se II. a III. třída vydala do Dinoparku v Doubravě. Čekala na nás prehistorická výprava a dech beroucí obři, kteří na nás vykukovali z různých koutů lesa. Mnohokrát nás vylekal řev dinosaurů a
opravdu jsme se báli, že nás snad chtějí mít k obědu, když jsme viděli jejich velké zuby. V jedné chvíli jsme museli dávat pozor, aby nás ve svých drápech neodnesl Pterosaurus, který nám létal nad hlavami.  Také jsme si
zahráli na archeology a nakonec nás čekalo 3D kino.. Výlet jsme si všichni moc užili a ve zdraví se do školy vrátili.

Zapsala: Mgr. Radomíra Štefková
foto


 Dopravní soutěž

 Dne 6. 6. 2017 se žáci naší školy zapojili do Dopravní soutěže mladých cyklistů. Počasí opět přálo a tak byl průběh celé akce úžasný. Žáci byli letos velmi šikovní a ukáznění. Snažili se splnit úkoly co nejlépe. Samozřejmě, že se objevily i chybičky v jízdě přes křižovatku, nebo jízda v levém jízdním pruhu. Možná, že někteří žáci již navštívili Anglii a jezdí se jim lépe v levém jízdním pruhu?  Asi nejnáročnější pro naše žáky je vždy stanoviště první pomoci.  Žáky osvěžily připravené svačinky a vítězové obdrželi nádherné ceny, kterými byly diplomy a batohy. Zvítězili mladší žáci ZŠ Komenského a starší žáci ZŠ Vydmuchov.

Zapsala: Mgr. Milena Kühpastová
foto


Výšlap k chatě Studeničné

Plánovaný výlet naší I. třídy do Moravskoslezských Beskyd se vydařil.
Sluníčko svítilo celý den. Šel s námi i pejsek a tak cesta nahoru utíkala
rychle. Poznávali jsme přírodu a dokonce i žabička vylezla ze své skrýše.
Výhled do dálky - na kopce, byl výtečný a před chatou jsme se mohli
vydovádět na houpačkách i prolézačkách. Jeden náš spolužák se zpočátku velmi
bál kamarádského retrívra, ale v druhé polovině výletu se z něj stal doslova
psí milovník. Máme spoustu zážitků i z cestování vlakem a celá ta akce nás
báječně stmelila.

Zapsala: Mgr. Kateřina Cuperová

foto


Pracovití prvňáci

Ke konci školního roku se prvňáci pustili do spousty pracovních činností, které je velmi těšily. S nadšením si vzali štětce do ruky a natírali stěny na chodbě, na něž si mohli namalovat a následně číst své první barevné věty.
Školní kuchyň zdobili květinami na okně a kořením na policích. Na pozemku sadili semena zeleniny, sazenice bylinek i skalničky.  Děti si u práce zpívaly, popisovaly přírodu a svět kolem sebe. Vzdělávací obor Český jazyk a
literatura, Matematika a její aplikace, Hudební výchova se tudíž prolínaly se vzdělávacími obory Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce.

Zapsala: Mgr. Kateřina Cuperová

malí malíři

práce na zahradě

výzdoba kuchyně


 Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne v přírodě – Petrovice u Karviné

 Dne 19. května 2017 jsme jeli sportovat do Petrovic u Karviné. Počasí nám přálo a my jsme si zacvičili na mnoha strojích, které jsou v parku u fotbalového hřiště. Na našich postavách to možná není vidět, ale pěkně jsme se zapotili! J

 Zapsala: Mgr. Lenka Hulejová

 foto


 Zámek Fryštát

Prvňáci si užili prohlídku zámku v Karviné Fryštátě. S průvodkyní, která dětem zjednodušila výklad, si prošli část Lottyhaus. Byli nadšení z každého pokoje, z nábytku i obrazu. Měli velkou chuť vyzkoušet si, jak se sedí v zámeckém křesle a leží v dětské postýlce. Stále se též vyptávali, kdy uvidí  princeznu. Byl to pro ně veliký zážitek.

Zapsala: Mgr. Kateřina Cuperová

Foto


Tématické setkání s rodiči  EBRU s oslavou Dne rodin

Ve třetím květnovém týdnu se sešli 2 třídy ZŠS - X.E a V.E, aby společně s rodiči oslavili Den rodin při Tématickém setkávání s rodiči nad inovativní arteterapeutickou technikou malování na vodu - EBRU. Pěkných zážitků z milého setkání, z vystoupení žáků i z arteterapie bylo jak je vidno
z fotografií více než dost!
zapsala a DĚKUJE Mgr. Zdeňka Galgaňáková

foto

foto - arteterapie

foto - muzikoterapie


 Den matek

Žáci PRŠ jednoleté a žákyně VI. - IX. ročníků vyráběli pro své maminky srdíčka. Práce se jim povedla, podívejte se.
foto


 S penězi to umíme

Dne 12. května se uskutečnil 3. ročník soutěže ve finanční gramotnosti pro žáky   VI. - IX. tříd základní školy praktické tentokrát pod názvem S PENĚZI TO UMÍME. V jejím průběhu žáci nejen soutěžili, ale zároveň touto formou získávali užitečné poznatky o finančních produktech, hospodaření domácnosti a o možnostech, jak řešit běžné životní situace, které mohou v souvislosti s penězi nastat. Žáci pracovali na pěti stanovištích a za každé z nich získávali podle své úspěšnosti symbolické peníze. Tříčlenná družstva se zhostila svých úkolů s tou největší zodpovědností, a i když známe vítěze, zaslouží si pochvalu za své znalosti všichni.

zapsala: Jana Poliačíková

foto


 Písmenková polévka

Činnostní učení je pro žáky v prvním ročníku velmi motivační. V rámci mezipředmětových vztahů si žáci mohli (v hodinách českého jazyka, matematiky i pracovního vyučování) všechna naučená písmena (samohlásky i souhlásky) třídit, tvořit z nich skupiny, počítat je a skládat slabiky. Díky prožívané radosti během společného tvoření na tuto první polévku nikdy nezapomenou.

Zapsala: Mgr. Kateřina Cuperová

Více zde


Proč Země pláče?

To se žáci VIII. a IX. třídy z Vydmuchova dozvěděli v Centru Přírodovědné stanici, Karviná, kde byl pro školy připraven výukový program se stejným názvem. Žáci stanici navštívili v pátek 28. 4. 2017.
Paní lektorka nás seznámila s okolnostmi vzniku Světového dne Země, zopakovali jsme si, co je to ekologie, proč se má třídit odpad, proč je mnoho živočichů i rostlin v ohrožení aj. zajímavosti.
Své znalosti a vědomosti z přírodopisu jsme si mohli vyzkoušet na připravených pracovních stolech.
Nakonec  jsme se podívali na krátké filmy o ohrožené přírodě. Program se nám moc líbil a byl pro nás přínosem.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík

foto


 Ozdravný pobyt _ Lomná

Ve dnech 24. -28. dubna 2017 se velká skupina žáků naší školy vydala na pobyt v přírodě do Beskyd. Byli jsme ubytovaní v penzionu U Studánky a celý týden jsme si moc užili. První dva dny byly slunečné, zbytek týdne nám mrholilo a pršelo – aprílové počasí. Ale my nejsme z cukru,oblékli jsme pláštěnky a vydali  se na další dlouhou procházku. Dobrá nálada nás provázela celých pět dní, domů se nám ani nechtělo.

Zapsala: Mgr. Lenka Hulejová, Michaela Fialová

foto

 

Zpravodajky: Lenka Mlýnková Tothová, Mgr. Zdeňka Prchalová

Čtvrtý den _ 27. 4. 2017

Probudili jsme se do deštivého dne a od toho se odvíjela naše činnost. Dopoledne jsme kreslili na téma Zážitky ze školy v přírodě, odpoledne jsme šli na poslední vycházku po Horní Lomné, pak jsme si v restauraci objednali zmrzlinový pohár a poslední večer jsme ukončili diskotékou. To byla jízda! A zítra nás čeká jízda do Karviné. Někteří se těšíme, ale někteří bychom rádi zůstali.

foto

Třetí den _ 26. 4. 2017

Dnes dopoledne nás navštívila p. ředitelka. Dnes nám nepřálo hned od rána počasí, tak jsme zůstali na penzionu a trochu jsme se učili. Za odměnu jsme hráli hru zvanou Kufr a hádali názvy filmů. Byla to velká zábava. Po odpoledním klidu, kdy déšť konečně ustal, jsme si vyšli směr Kyčmol, který je od našeho místa pobytu 2 km. Děti to zvládly naprosto perfektně, dokonce chtěly jít ještě dál. Proto jsem se rozhodli jít lesní stezkou a užít si ještě krásy lesa. Po večeři jsme hráli hru: Hádej, kdo jsem a poslouchali hudbu. Tak je před námi ještě jeden den, který bude jistě úspěšný, jako ty předchozí

foto

Druhý den _ 25.4. 2017

Úterý –  Po snídani jsme se hravou formou trošku učili. Nic se však nesmí přehánět, a tak jsme ještě dopoledne prošli celou Křížovou cestu, navštívili kostel a napili se vody ze zázračné studánky. Odpoledne bylo zábavné. Hráli jsme si na JARNÍ LOVCE, kde děti podle pracovního listu hledaly: šišku, kámen, pavučinu, choroše, hnízdo atd. Mnohdy s nasazením vlastního života (pavouk, brouk) se vrhaly do plnění úkolů. Vycházku jsem zakončili stavěním skřítkových obydlí. Co nám přinese zítřek?

foto

První den _ 24. 4. 2017

Na místo pobytové akce jsme dojeli v pořádku. Po přidělení pokojů jsme vyrazili seznámit se s okolím. Dali jsme si pořádně do těla! Pokořili jsme kopec Přelač, kde jsme cestou stavěli sněhuláky a zároveň obdivovali jarní květiny. Prostě pravý APRÍL. Těšíme se na zítra.

foto z 1. dne


Ukliďme  svět – ukliďme Česko

Celorepubliková akce Ukliďme svět – ukliďme Česko byla letos vyhlášena na 8. dubna. Žáci na Vydmuchově se zapojili a snažili se uklidit nepořádek kolem potoka v darkovském parku. Protože nám na původní termín (7. 4. ) nepřálo počasí, museli jsme s úklidem čekat až na pondělí 24. 4., kdy konečně nepršelo a nebyla velká zima. Nasbírali jsme dva pytle převážně plastového odpadu. 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík

foto


 Den Země

V pátek 21. 4. se konal na náměstí v Karviné Den Země. Pro žáky byly připravené soutěže, dílny a ukázky různých řemesel. Součástí byla i výstavka staveb z odpadového materiálu.

foto


Zdravé vaření

Po Velikonocích jsme zahájili týden vařením zdravé zeleninové polévky. Ruku k dílu přiložili žáci VI.C a X.C.  Práce se všem dařila a na jarní polévce jsme si pochutnali.

Blanka Karzelová

foto

 


 Velikonoce v první třídě

Prvňáčci si v předvelikonočním období vytvořili ve škole hned několik výrobků, které si pak s úsměvem na tvářích odnesli na svátky domů. Nejprve barvili slepičku z tvrdého kartonu, do které vkládali 3 uvařená malovaná

vajíčka. Barvu nanášeli i na dřevěnou vařečku, na níž pak nalepili obrázek apřipevnili mašli s dvěma malými vajíčky. O oslavách jara a velikonočníchtradicích si všichni společně povídali díky obrázkovým knihám.

Zapsala: Mgr. Kateřina Cuperová

foto


Svět techniky

Dne 6. 4. 2017 se 25 žáků základní školy praktické vydalo za tajemstvím technických vynálezů od parního stroje až po současnost do Malého světa techniky U6 v Ostravě-Dolních Vítkovicích. Zábavnou a interaktivní formou se žáci seznámili s tradičními technickými obory v našem regionu. Po celou dobu exkurze nás kromě animátora imaginárně provázel Jules Verne. Odnesli jsme si spoustu zážitků a nových poznatků pro výuku.

Zapsala: Jana Poliačíková

Foto_1

Foto_2


Velikonoční tvoření – dílny

Dne 4. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil projekt Velikonoční tvoření – dílny.

Žáci ZŠS pracoviště Vydmuchov i  Komenského se připravovali na příchod svátků jara tvořením tradičních výrobků z přírodnin (kraslice, pomlázka), již méně tradiční ikebany, též velikonoční dekorace – věnce. Při přípravě ovocného či zeleninového smoothie si znovu uvědomili význam vitamínů pro zdraví a ochutnali i méně zdravou velikonočně cukrovanou buchtu.

Zapsala: Mgr. Zdeňka Galgaňáková

foto


Veselé zoubky

Dne 31. 3. proběhla projektová hodina věnovaná prevenci zubního kazu pod názvem "Veselé zoubky 2017". Žáci první třídy s paní učitelkou K.Cuperovou, společně s žáky z přípravné třídy pod vedením E. Helisové a s žáky ze smíšené třídy z Vydmuchova, s nimiž přišla na návštěvu paní učitelka Andrea Žylová, byla hodina věnovaná shlédnutí desetiminutové tématické pohádky "Jak Hurvínka bolel zub" a po té byla hodina směrována k besedě nad připravenými otázkami a k vyhotovení pracovních listů. Na závěr žáci dostali balíčky,
které jim věnovali realizátoři projektu DM drogerie s.r.o. Následně budou žáci pracovat s výukovým programem na interaktivní tabuli a udržovatpravidelnou hygienu i ve svých třídách.

foto


 O nemocném lese

V pondělí 20. února 2017 si děti netradiční formou procvičily znalosti z ekologie a třídění odpadů. Paní učitelka Mgr. Eva Helisová  si připravila loutkové divadelní představení s názvem
 O nemocném lese. Děti pomáhaly zlobivému Jeníčkovi uklidit nepořádek, který v lese udělal. Žáci zábavnou formou uklidili les a odpadky správně  roztřídili. Za velkou pomoc, kterou Jeníčkovi pomohli uzdravit les, žáky čekala sladká odměna.

Mgr. Lenka Hulejová

Foto: Renata Hloušová

 Projektové vyučování „ O nemocném lese“

 Žáci přípravné třídy, třídy I. stupně ZŠ a ZŠS shlédli krátké divadelní představení zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Dílčím cílem bylo samotné třídění odpadů do přidělených kontejnerů. Svou pozornost, písemnou či obrazovou reflexi si žáci mohli ověřit při plnění úkolů zaměřených na čtenářskou gramotnost. Skvěle se nám to podařilo.

 Zapsala: Mgr. Eva Helisová

foto


Beseda o šikaně

Dne 1. 3. 2017 se žáci II. stupně základní školy praktické a střední školy zúčastnili besedy Městské policie Karviná na téma šikana. Příslušníci Městské policie Karviná seznámili žáky s pojmy kyberšikana, šikana a agrese, poukázali na jejich rozdíly, uvedli stádia šikany a na mnoha kazuistikách žákům objasnili konkrétní příklady, kdy šikana vedla k psychickým, zdravotním i sociálním důsledkům pro oběti. Žáci byli rovněž upozorněni na trestně právní odpovědnost, která s šikanou úzce souvisí.
Zapsala: Jana Poliačíková


 Život v lese

Žáci druhého stupně  z Vydmuchova se zúčastnili výukového programu Život  v lese, který připravilo Centrum – přírodovědná stanice. Žáci si zasoutěžili, vyslechli mnohé zajímavostí o životě zvířat v lese a nakonec si prohlédli chovaná zvířata . Někteří si dokonce poprvé pohladili hady, aby zjistili, že had není slizský, ale krásně hebký.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík

foto


 

škola


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena