Speciálně pedagogické centrum

 

Pro objednání termínu vyšetření volejte sociální pracovnici patřičného oddělení.

Kontakty na pracovníky SPC

SPC pro děti a žáky s mentálním postižením: 731 429 212 (Mgr. Dagmar Pavlisová)

SPC pro děti, žáky a studenty s vadami řeči: 731 429 211 (mgr Lenka Pustówková)

Email: spc.karvina@szmkarvina.cz 

Datová schránka: n6iggsa

Provozní doba: pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Prosíme školy, aby sledovaly platnost Doporučení a termíny kontrolních vyšetření žáků, neboť chybějící návaznost Doporučení může komplikovat organizaci škol (např. úvazky asistentů pedagoga). 

V zájmu ochrany zdraví našich zaměstnanců i klientů žádáme zákonné zástupce, aby v případě onemocnění svých dětí (či výskytu i mírných příznaků zdravotních obtíží, jako je např. rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) své děti telefonicky omluvili z kontrolního vyšetření a zažádali o nový termín. 

Děti vykazující známky onemocnění nebudou vyšetřeny, neboť by nebylo možné zamezit riziku přenosu nákazy na další osoby. Nepříznivý zdravotní stav dítěte by se rovněž mohl negativně odrazit na výsledcích vyšetření. 

V prostorách SPC prosíme o dodržování základních hygienických zásad.  

Děkujeme, že budete respektovat pokyny pracovníků školského poradenského zařízení. 

 Bližší informace o SPC:

Něco o nás

Přehled služeb

Vnitřní řád SPC

Časový harmonogram

Personální zabezpečení SPC ve školním roce 2023-2024

Rozdělení kompetencí speciálních pedagogů podle oblasti působení

Formuláře ke stažení

Žádost o vystavení nového Doporučení (se zákonným zástupcem)

Žádost o vystavení nového Doporučení (se školou)

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Informovaný souhlas s poskytováním poradenské služby

Vyjádření školy_předškolní vzdělávání 

Vyjádření školy-žák s lehkým mentálním postižením/vadou řeči (ZŠ)

Vyjádření školy-žák se středně těžkým mentálním postižením/těžkým mentálním postižením

Vyjádření školy-žák s lehkým mentálním postižením/vadou řeči (SŠ)

Porady s výchovnými poradci

Zápis s výchovnými poradci_ listopad 2019

Zápis s výchovnými poradci září 2021 

Zápis s výchovnými poradci - říjen 2022

Zápis s výchovými poradci - říjen 2023

Informační servis

Informační servis SPC pro MP a VŘ v Karviné_září 2020

Informační servis SPC pro MP a VŘ v Karviné únor 2022

 

 


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena