Speciálně pedagogické centrum

Telefonní kontakt:

SPC pro děti a žáky s mentálním postižením   731 429 212, 596 314 923 (Jana Polášková)

SPC pro děti, žáky a studenty s vadami řeči   731 429 211 (Mgr. Lenka Pustówková)

PhDr. Helena Lukácsová 737 621 459 - zástupkyně ředitelky školy pro SPC

Mgr. Petra Wróblová 737 621 259 - speciální pedagog - psychoped

Mgr. Daniela Novotná 737 621 399 - speciální pedagog - psychoped

Mgr. Klára Heliová 737 621 429 - speciální pedagog - psychoped

Mgr. Lucie Kubiczková 737 621 337 - speciální pedagog - psychoped

PaedDr. Lenka Petrášová 737 621 439 - speciální pedagog - logoped

Mgr. Jana Hollá 739 514 953 - speciální pedagog - logoped

Mgr. Hana Danišíková 737 621 309 - speciální pedagog - logoped

Mgr. Veronika Turoňová 737 369 988 - psycholog

Mgr. Zlata Majirošová 737 621 434 - psycholog

 

Email: spc.karvina@szmkarvina.cz 

Datová schránka: n6iggsa

Provozní doba: všední dny od 7,00 do 15,30 hodin

Prosíme školy, aby sledovaly platnost Doporučení a termíny kontrolních vyšetření žáků, neboť chybějící návaznost Doporučení může komplikovat organizaci škol (např. úvazky asistentů pedagoga). 

V zájmu ochrany zdraví našich zaměstnanců i klientů žádáme zákonné zástupce, aby v případě onemocnění svých dětí (či výskytu i mírných příznaků zdravotních obtíží, jako je např. rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) své děti telefonicky omluvili z kontrolního vyšetření a zažádali o nový termín. 

Děti vykazující známky onemocnění nebudou vyšetřeny, neboť by nebylo možné zamezit riziku přenosu nákazy na další osoby. Nepříznivý zdravotní stav dítěte by se rovněž mohl negativně odrazit na výsledcích vyšetření. 

V prostorách SPC prosíme o dodržování základních hygienických zásad a desinfikování rukou.  

Děkujeme, že budete respektovat pokyny pracovníků školského poradenského zařízení. 

 

Bližší informace o SPC:

Něco o nás

Přehled služeb

Vnitřní řád SPC

Časový harmonogram

Personální zabezpečení SPC ve školním roce 2022-2023

Rozdělení kompetencí speciálních pedagogů podle oblasti působení
  

Formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Žádost o vystavení nového doporučení

Informovaný souhlas s poskytováním poradenské služby

Vyjádření školy_předškolní vzdělávání 

Vyjádření školy-žák s lehkým mentálním postižením/vadou řeči (ZŠ)

Vyjádření školy-žák se středně těžkým mentálním postižením/těžkým mentálním postižením

Vyjádření školy-žák s lehkým mentálním postižením/vadou řeči (SŠ)

 

Porady s výchovnými poradci

Zápis s výchovnými poradci_ listopad 2019

Zápis s výchovnými poradci září 2021 

Informační servis

Informační servis SPC pro MP a VŘ v Karviné_září 2020

Informační servis SPC pro MP a VŘ v Karviné únor 2022

 

 


 

© 2016 - 2022 Všechna práva vyhrazena