O škole

A K T U A L I T Y

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výkon TDS a koordinátora BOZP u stavební akce Úprava parkovacích ploch“

příloha čl 1 - PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon TDS a koordinátora BOZP

příloha č. 2 - projektová dokumentace

příloha č. 3 -ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O REALIZOVANÝCH ZAKÁZKÁCH V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 002/2024

příloha č. 4 -ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI A KE STŘETU ZÁJMŮ

 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - ke stažení

Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Výkon TDS a koordinátora BOZP u stavební akce Úprava parkovacích ploch“

příloha č. 1 - PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon TDS a koordinátora BOZP

příloha č. 2 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

příloha č. 3 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O REALIZOVANÝCH ZAKÁZKÁCH V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Č. 01/2024

příloha č. 4 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI A KE STŘETU ZÁJMŮ

Dotaz uchateče, včetně odkazu na odpověď

Vyhlášení 1 dne volna pro žáky na 27. listopadu 2023

Radibudky - slavnostní předání - FB Karviná - oficiální stránka města

Dražba radibudek - FB Karviná - oficiální stránka města

Akademie 2. 12. 2022 - video z akademie - FB Karviná - oficiální stránka města

Akademie 2. 12. 2022 - FB Karviná - oficiální stránka města

Týden otevřených dveří - článek


 100 let školy

Kyberšikana

 základní údaje o škole                                                                             

Název školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 614/2
735 06 Karviná-Nové Město
Charakteristika školy: příspěvková organizace od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
IČ: 63024616
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
  právní forma: kraj, IČ 70890692
Sídlo: 28. října 117
702 18 Ostrava
Statutární orgán
ředitelka školy:

Mgr. Marcela Jagošová

Číslo datové schránky: n6iggsa

   Spisová služba:                       ZSMKa@po-msk.cz

Přehled pedagogických funkcí ve školním roce 2023/2024

 

 

škola


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena