Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů_ 1    29.8. 2021

Informace o zpracování osobních údajů_ 2    29.8. 2021


Informace o zpracování osobních údajů
zde


Ochrana osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, (dále jen SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace.), se sídlem Komenského 614/2, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ 63024616 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Pokud SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

požadovat od SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů

požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace

požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané SŠ, ZŠ a MŠ Karviná, příspěvkovou organizací jsou nepřesné)

požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů

vznést námitku proti zpracování osobních údajů SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvková organizace

požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvkové organizaci podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná, příspěvkovou organizaci  je od 1. 1. 2024

Moore Advisory CZ s.r.o.
      se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
      IČO: 09692142
      datová schránka: q4hs4wu
      kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
                                  e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
                                  tel.: 734 647 701

škola


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena