Škola při Nemocnici Karviná, p. o.

Činnost ZŠ na dětském oddělení Nemocnice Karviná

ZŠ, MŠ a ŠK při zdravotnickém zařízení se od 1. 7. 2010 stala součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy v Karviné - Novém Městě, ul. Komenského 614/2. Hospitalizovaní žáci 1. až 9. ročníku základní školy jsou vzděláváni na dětském oddělení NsP Karviná. Zařazení žáka do výuky probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. Každému dítěti je poskytována speciální pedagogická péče v maximálním možném rozsahu podle jeho zdravotního stavu.  Žákům středních škol učitelka nabízí podporu při jejich samostudiu a umožní jim přístup k literatuře.

Děti předškolního věku  mají možnost zapojit se  do herních aktivit mateřské školy. Činnost mateřské školy při NsP Karviná je přizpůsobena nemocničnímu prostředí, aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte a režimu dětského oddělení. Psychoterapeutický význam má návštěva učitelky i na dětské jednotce intenzivní péče. Vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte se využívají činnosti klidného charakteru, které navozují u dítěte pocit jistoty a bezpečí.

Na činnost základní školy navazují aktivity školního klubu. Navštěvují ho hospitalizované děti ve věku 6 až 15 let. Také žáci středních škol mohou využívat prostory školního klubu a zapojit se do programu. Zájmové vzdělávání probíhá v herně, která je k tomu vhodně vybavena učebními pomůckami, společenskými a didaktickými hrami, stavebnicemi, televizí, přenosnými přehrávači DVD, žákovskou knihovnou, dětskými časopisy a výtvarným materiálem. S dětmi, které nemohou navštěvovat hernu, pracují vychovatelky individuálně na pokojích

 

Kontakt:
Areál nemocnice 399/5
Karviná - Ráj

Taťána Šťástková, učitelka   ZŠ                                e-mail: jmeno.prijmeni@szmkarvina.cz

Bc. Štěpánka Piwodová, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠK e-mail: jmeno.prijmeni@szmkarvina.cz

 


Naše aktivity


Další činnost

zde


Scénické čtení

Se svým literárním pásmem mezi nás zavítali žáci osmého ročníku ZŠ Cihelní v Karviné.Přečetli příběh O velrybě Gerdě.Zároveň přinesli malou pozornost -TAJEMNÝ KUFŘÍK plný dárků.Na závěr přečetla žákyně svoji slohovou práci , se kterou vyhrála literární soutěž.Návštěva  zpestřila pobyt hospitalizovaným dětem.

Pro děti připravila:Bc.Petra HrachovcováMÁJOVÁ PREZENTACE VÝTVARNÝCH PRACÍ , VÝROBKŮ DĚTÍ MŠ S RODIČI A ŽÁKŮ 1ST.ZŠ.VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

Návštěva paní knihovnice z regionální knihovny v Karviné.

13.12.2018 se na dětském oddělení uskutečnilo předvánoční setkání na téma:"Jak to chodí o Vánocích".Děti se seznámily s charakteristikou období,legendou o narození Ježíše,s časovým zařazením a průběhem svátků,s vánočními symboly,pečivem,pokrmy,s pranostikami a vánočními zvyky.Zaposlouchali jsme se do lidových koled,některé z nich jsme si zazpívali za doprovodu flétny. Paní knihovnice měla pro děti připraveno vánoční tvoření,které se dětem i rodičům velmi líbilo.S úsměvem na rtech a s dárečky v rukou odcházeli plně natěšeni na Vánoce.

Připravila:Bc.Petra HrachovcováSETKÁNÍ S FOTBALISTY FC Karviná - 1.LIGA

Dne 4.12.2018 k nám zavítali fotbalisté FC Karviná. Po příchodu se přivítali s dětmi, následovala záplava různých otázek hlavně od chlapců, které zajímalo  od kdy mohou začít hrát fotbal,jak jsou tréninky náročné atd. Fotbalisté odpovídali, zdůraznili fyzickou i psychickou zdatnost, správně vyváženou stravu. Hospitalizované děti přednesly básně o čertech a Mikuláši, zazpívali jsme si mikulášské písně za doprovodu flétny. Poté dětem rozdali dárečky, popřáli jim brzké uzdravení a kouzelně strávené vánoční svátky v kruhu nejbližších. Celé setkání natáčela TV POLAR.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A NADÍLKA

V dopoledních hodinách, 5.12.2018, navštívily naše oddělení děti z MŠ Horymírova, Havířov se svým kulturním vystoupením k Mikuláši. Parádní čertíci a čertice  tančili na pekelnou hudbu k pohádce "V pekle". S nadšením jsme se dívali, nešetřili potleskem. Děti nám přednesly básničky, zazpívaly písničky. Pak zazvonil zvoneček.... Očekávaný Mikuláš se svými pomocníky se objevil ve dveřích. Některé děti uronily i slzičku, jiné odvážně zarecitovaly básničku. Balíčky plné dobrot zahřály na srdíčku a společně jsme si zazpívali koledu V.Neckáře "Půlnoční" za doprovodu kláves paní ředitelky MŠ. Navzájem jsme si popřáli  pohodovou vánoční atmosféru a mnoho zdraví.
Rovněž mezi  nás zavítal i náměstek hnutí ANO Karviná, osobně předával balíčky sladkých dobrot s přáním k Mikuláši.

Připravila : Bc.Petra HrachovcováKOUZELNICKÁ SHOW

13. listopad

Čaroděj Ivoděj předvedl dětem kouzelnické triky v kostýmu Jacka Sparrow.

Připravila: Bc. Petra Hrachovcová13. listopad_DEN LASKAVOSTI

Návštěva žáků 9. třídy ZŠ Cihelní, Karviná na dětském oddělení.

Připravila: Bc.Petra Hrachovcová,učitelkaMŠ.

 Beseda o myslivosti, pan Přeček - myslivecký spolek Karviná.

Připravila: Bc. Petra Hrachovcová 

vloženo: 26. 10. 2018 Beseda o včelařství

Beseda o včelařství s panem Mgr. Václavem Sciskalou.

Besedu pro děti zajistila : Bc. Petra Hrachovcová 

Vloženo:17. 10. 2018


Sluníčko malujeVelikonoční tvoření _ 2018

foto


 

 Mladí fotbalisté

Mladí fotbalisté z Regionální fotbalové akademie zavítali mezi hospitalizované děti.
Dětem přinesli dárečky.Rovněž i naše hospitalizované děti mladým fotbalistům vyrobily vánoční hvězdy naplněné různými dobrotami.
Petra Hrachovcová,uč.MŠ

foto


Mikulášská a vánoční besídka

foto


 13.11.2017 - DEN LASKAVOSTI

V tento den zavítali mezi dětské pacienty žáci 8. třídy ZŠ Cihelní
 v Karviné potěšit je svou návštěvou a povídáním si s dětmi na téma: Co je laskavost? Přinesli dárečky sovičky, vlastnoručně vyrobené. Opět přijdou mezi nás!


14.11.2017-DIVADÉLKO ENTENTÝKY


s kovbojskou pohádkou "O zebře Toničce". Pohádka byla poučná, dětem se moc líbila.
Připravila: Bc. Petra Hrachovcová

foto


 PODZIMNÍ KOUZLENÍ S KOUZELNÍKEM

V 9.00hodin vše začalo.

Sešli jsme se v herně, děti MŠ a žáci ZŠ začali poznávat, pojmenovávat, přiřazovat kartičky plodů, listů k příslušným stromům. Se zavázanýma očima děti hmatem poznávaly jednotlivé plody, listy.
Tvořivé dílničky-PODZIMNÍ STROM - hrátky s puzzlem podzimních barev.
 TĚŽÍTKO-jeho výroba se skřítkem podzimníčkem.

Koutek s labyrintem - plnění úkolů. didaktické pomůcky 3D, grafomotorické cvičení.
 
Kouzelné flétničky žákyň ZUŠ KARVINÁ - poznávání, zpívání lidových písní za doprovodu Orff. nástrojů dětmi.
Pirátská show - v roli Jacka Sparowa čaroděj Ivodě

 Připravila: Bc. Petra Hrachovcová

 foto


 Beseda o myslivosti

Dne 10.10. 2017 se uskutečnila beseda s panem myslivcem o myslivosti. Děti si prohlédly paroží, skelety zvířat, poznávaly lesní zvířata, dozvěděly se, jak přezimují. Podle obrazového materiálu k sobě přiřazovaly: zvíře- parohy, srst, potrava. Setkání bylo velmi poučné, pro děti zajímavé.
Dne 17.10.2017 proběhlo setkání s panem včelařem Mgr. Sciskalou. Děti seznámil s významem a důležitostí včel pro člověka a celou naši planetu. Následovala ukázka na dataprojektoru, ochutnávka medu, mateří kašičky, plástu. Děti si vyzkoušely včelařskou kuklu, měl zde i živé včelky. Poté následovala volná debata, děti měly velmi mnoho otázek a rády čekaly na odpověď. Rozloučili jsme se potleskem a poděkováním.

Besedy pro děti připravila uč. MŠ : Bc. Petra Hrachovcová

foto


 Fotky prací dětí MŠ - nemocnice Karviná

Den dětí, Návštěva hasičů, zdravotních klaunů

foto


 Setkání s dentální hygienistkou

Dne 25. 5. 2017 na pozvání p. uč. Hrachovcové mezi děti zavítala p. dentální hygienistka Marta Kolínková. Děti seznámila se zásadami, hygienou správného čištění zubů na sádrových odlitcích chrupu. Zdůraznila používání měkkých zubních kartáčků. Vyzkoušely si rozkousání tablety, která podle zabarvení určovala, zda si děti správně vyčistily zuby, ale opak byl pravdou-všem dětem se silně zabarvil  celý chrup....Následovalo důkladné čištění zubů vzorky speciálních zubních past, které doporučuje. V knihách si prohlédly zubní kazy a byly seznámeny s jejích prevencí. Dětem se setkání líbilo, bylo poučné a zajímavé.
P. Hrachovcová

foto


 Beseda s policisty

Dne 28.4.2017 p.uč Hrachovcová pozvala  policisty městské policie na besedu o bezpečnosti silničního provozu k nám na dětské oddělení v Karviné -Ráj. P. Mgr. Greň se svou kolegyní z úseku prevence kriminality  zábavnou formou her předvedli ukázku"Jak se správně chovat na silnici". Děti se zapojily, měly možnost si vyzkoušet, jak správně dodržovat pravidla na silnici ve hře "Na barevná auta". Poté plnily úkoly v pracovních listech. Žáci ZŠ si vyposlechli besedu na téma kyberšikany, drog, nebezpečných her na sociálních sítích. Následovala ukázka vybavení policistů-uniforma, čepice, odznak, teleskopický obušek, pouta, vysílačka. Zde děti měly možnost si vyzkoušet modulový hovor přivolání pomoci. Na závěr dětem rozdali fosforeskující sloníky k zavěšení, smajlíky. Rozloučili jsme se a poděkovali policistům za velmi zajímavou a poučnou besedu.
Zapsala: Uč. MŠ,  Bc. P. Hrachovcová

foto


 Rekonstrukce dětského oddělení

V době od 27.1.-3.4.2017 probíhala rekonstrukce dětského oddělení-větší děti v nemocnici Karviná-Ráj. Paní učitelka MŠ Bc. Petra Hrachovcová oslovila a zajistila výzdobu stěn chodby. Oslovila paní učitelku Hradilovou z výtvarného oboru a požádala ji, zda by její žáci mohli namalovat motivy na stěny chodby. Paní učitelka Hradilová ochotně, se zájmem tuto nabídku přijala. Tímto začalo ...

Dne 3.4.2017 v dopoledních hodinách začali žáci krášlit svými malůvkami s motivy exotických zvířátek stěny chodby dětského oddělení. S úžasem jsme pozorovali, jak jsou žáci šikovní. Dne 26.4.2017 byli žáci, paní učitelka Hradilová, pan ředitel ZUŠ  v Karviné pozvání na slavnostní poděkování a předání tašek s Rákosníčkovým hřištěm, které daroval Lidl. Paní vrchní sestra zakoupila malířské plátno a pastely pro ,,malé" výtvarníky. Rovněž byli pozvání na shlédnutí představení pana Aleše Krejčího, kouzelníka z Vysočiny, který za našimi hospitalizovanými dětmi přijel z takové dálky. Jako vždy byl úžasný. Děti zapojoval do samotného kouzlení - triky s míčky, kartami, balonky, penězi. Na závěr následovalo společné focení dětí s panem kouzelníkem, rozloučení se a velké poděkovaní. Aplaus svědčil o tom, že děti neustále chtěly další a další kouzlení. Ale všechno jednou končí ... Děti odcházely na pokoje velmi radostné, přemýšlely navzájem mezi sebou, spekulovaly: ,,Jak to dělal?", ,,Vždyť to nejde?" ...  Kouzelně strávené dopoledne udělalo dětem velkou radost ... A nejen dětem!

 uč. MŠ Bc. Petra Hrachovcová 

foto


 ,,Jaro přišlo mezi nás ......"

 Zavítalo k nám na dětské oddělení nemocnice Karviná-Ráj. Nejprve se zelenalo osení, pak děti s rodiči vytvářeli různé obrázky, girlandy, mandaly a další drobnosti. U dětí se rozvíjela jemná motorika - děti obkreslovaly šablony,vystřihovaly je, zapouštěly barvy do vlhkého podkladu, otiskovaly své ruce, přivazovaly šablony na provázky. Finálními dětskými pracemi, které vyzařovaly pestrobarevnými motivy jsme si společně vyzdobili hernu, okna dětského oddělení. 

 učitelka Bc. Petra Hrachovcová

foto


HODY,HODY,DOPROVODY.....těmito slovy  koledy jsme začínali velikonoční tvoření.

Děti si minulý týden zasévaly obilí do hlíny,pozorovaly jeho klíčení a růst.
V 9.00hodin začalo v herně velikonoční tvoření s dětmi a rodiči.Mezi děti zavítaly dvě výtvarnice,které dětem ukazovalymalované kraslice zdobené různými technikami-mramorování,bavlnkování,ubrousková technika,dequpage.Tvořily z barevných výkresů různé struktury a porchu-zápichy zajíčků,skládanky houpajících se ptáčků.S dětmi jsme si povídali o svátcích jara a jejich zvycích.
Po ukončení tvoření si každé dítko své finální výrobky zapíchlo do osení,které se už nádherně zelenalo a vyrostlo.
Každý z dětí dostal tašku plnou dobrot,kterou věnoval LIDL a pomůcky do školy od NOVADIDA.Radost byla veliká,všem dětem  i rodičům se tvoření líbilo.Popřáli jsme si  krásné svátky jara a rozloučili se koledou.

Uč.MŠ Bc.P.Hrachovcová

foto


 Beseda se zoologem

9.3. 2017 se konala na dětském oddělení beseda s panem Vladimírem Adámkem ze ZOO v Ostravě. Velmi poutavě nám vyprávěl o životě různých zvířat a také vysvětlil na čelistech i zubech rozdíly mezi masožravci, všežravci a býložravci. Přinesl spoustu zajímavých exponátů např. lebku medvěda kodiaka, tygra ussurijského, opice makak a  krajty písmenkové. Pro srovnání nám ukázal sloní kel i třetinu jeho stoličky. Viděli jsme hadí kůži, želví krunýře, kožešinu z lišky a kuny lesní i vycpaniny ptáků: ledňáčka, žluny zelené, sovy pálené a papouška. A nakonec největší úspěch sklidil živý exponát ještěrky agamy vousaté. Všem se jeho povídání líbilo a moc se těšíme na další návštěvu.

 Zapsala: PaedDr. Yveta Vlčková 


 BESEDA V KNIHOVNĚ

7.3. 2017 proběhla na dětském oddělení beseda s paní knihovnicí, Světlanou Stoklasovou, z Regionální knihovny v Karviné. Obsahem její besedy bylo vyprávění o vzniku a historii „ Měsíce knihy“, o důležitosti knihy v životě každého z nás. Také dětem přečetla spoustu hádanek i vtipných vyprávění. Děti se snažily přečíst bezchybně jazykolamy, doplnit rýmovačky či zdramatizovat čtení pohádky. Přitom se přesvědčily, že kniha je opravdu přítelem člověka a provází ho celý život nejen ve zdraví ale i v nemoci.

 Zapsala: PaedDr. Yveta Vlčková 


 

P R O S I N E C

15.12.2016 proběhla na dětském oddělení beseda s paní knihovnicí, Světlanou Stoklasovou, z Regionální knihovny v Karviné. Vyprávěla malým i velkým pacientům o adventním čase, o vánočních zvycích, tradicích i pranostikách. Přinesla dětem ukázat spoustu knih s vánoční tématikou. Také jim z nich četla veselé říkanky, básničky i pohádku. V závěru své návštěvy nám všem předpověděla pomocí hrníčkového kouzla, co nás čeká v novém roce 2017.

Zapsala: PaedDr. Yveta Vlčková
foto


V úterý 6. 12. 2016 přijely na dětské oddělení NsP v Karviné děti a paní učitelky z Mateřské školy Horymírova v Havířově. Byly pozvány paní učitelkou Petrou Hrachovcovou, která zde dříve pracovala. Děti předvedly nemocným pacientům krásné pásmo plné písniček, tanečků i pohádky za doprovodu elektronických kláves. Hned po vystoupení přišel i tolik očekávaný svatý Mikuláš s andělem i čertem a začal nadělovat hodným dětem adventní kalendář, perníky a ovoce. Všem se vystoupení i nadílka moc líbila.

7. 12. 2016 navštívili dětské oddělení NsP v Karviné fotbalisté z Městského fotbalového klubu z Karviné. Přišli si s dětmi i dospívající mládeží popovídat nejen o fotbale, ale i o čase předvánočním. Také je potěšili i malým překvapením v podobě pleteného šálu s logem klubu, sladkostmi a ovocem. Dětští pacienti byli touto návštěvou mile překvapeni.

Do třetice všeho dobrého přijely 8. 12. 2016 potěšit hospitalizované děti na jejich pokojích i na JIP studentky ze Střední zdravotní školy v Karviné a opět v podobě Mikuláše, anděla a dvou čertů.

Zapsala: PaedDr. Yveta Vlčková

foto

škola


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena