Den stromů

23. říjen  2017

Den stromů

V pátek 20. 10. jsme měli projektový den ke Dni stromů. Pro žáky VI. D a IX. D byla připravena tematicky zaměřená vycházka lázeňským parkem v Darkově a parkem B. Němcové. Žáci cestou poznávali stromy, plnili různé úkoly, které zapisovali do pracovního listu. Seznámili se s památnými stromy, které jsou v našich parcích. V Darkově je to buk lesní, v parku B. Němcové jasan ztepilý a platan javorolistý. Zajímavým stromem, i když ne památným, je jinan dvoulaločný pod zámkem.

foto

Dni stromů jsme se věnovali i ve dnech předcházejících v různých předmětech. V informatice  jsme tvořili prezentace památných stromů, které jsme nafotili během vycházek, hráli pexesa, skládali „stromové“ puzzle. V dílnách jsme vyráběli listy stromů a stromy z přírodní kulatiny.

foto

Zapsal: Mgr. Zdeněk Šebestík


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena