Menu

Exkurze PRŠ

12. listopad  2017

Exkurze v sociálním podniku ERGON

Exkurze je jedna z forem mimoškolního vzdělávání, která prohlubuje společenskovědní, technické či pracovní znalosti žáků, ukazuje praktický význam osvojovaných poznatků a jejich využití, navozuje vztah vyučování k praktickému životu, posiluje motivaci, zájem a předprofesionální orientaci žáků. Proto jsme velmi rádi přijali pozvání ve čtvrtek 9. 11. 2017 do sociálního podniku v Třinci.
Tento podnik zaměstnává 100% občanů se ZP a TZP, tzn. osoby se zdravotním postižením. Myšlenka provozování chráněné dílny vznikla v roce 2001.
Vzhledem k legislativním podmínkám souvisejícím s provozem chráněné dílny se firma počátkem roku 2004 osamostatnila, a tak vznikla jako samostatné občanské sdružení Ergon-Chráněná dílna. Podnik Ergon se tedy stal neziskovou nestátní organizací s cílem zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodněné v regionu Těšínského Slezska. Dnes zde pracuje celkem 150 osob. Největším pracovním programem jsou montážní práce, které se realizují v nové montážní hale v Třinci. Jedná se o jednoduché montážní a kompletační práce, zejména montáž zahradnického nářadí. Zakázky se získávají od firmy Silesmont s.r.o., která je v této oblasti strategickým partnerem. V montážní hale  dále probíhá montáž kotvící techniky pro firmu Optimont. Také se tady balí vitamínové produkty pro Walmark. Všechno jsme si pečlivě v doprovodu příjemného pana mistra prohlédli a moc se nám tady líbilo.

 Zapsala: Mgr. Durajová Helena

foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena