Menu

Setkání s kouzelníkem

8. listopad  2017

PODZIMNÍ KOUZLENÍ S KOUZELNÍKEM.

V 9.00hodin vše začalo.

Sešli jsme se v herně, děti MŠ a žáci ZŠ začali poznávat, pojmenovávat, přiřazovat kartičky plodů, listů k příslušným stromům. Se zavázanýma očima děti hmatem poznávaly jednotlivé plody, listy.
Tvořivé dílničky-PODZIMNÍ STROM - hrátky s puzzlem podzimních barev.
TĚŽÍTKO-jeho výroba se skřítkem podzimníčkem.
Koutek s labyrintem - plnění úkolů. didaktické pomůcky 3D, grafomotorické cvičení.
Kouzelné flétničky žákyň ZUŠ KARVINÁ - poznávání, zpívání lidových písní za doprovodu Orff. nástrojů dětmi.
Pirátská show - v roli Jacka Sparowa čaroděj Ivodě

 Připravila: Bc. Petra Hrachovcová

 foto


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena