Menu

Stavění májky

6. květen

Stavění májky - foto

Lidové tradice

Stavěním májky si žáci střední školy připomenuli lidové obyčeje a oslavili jaro v přírodě, život a lásku. 

Děkujeme manželům Rosůlkovým za zajištění břízky, která zdobí vestibul školy.

Zapsala: Mgr. Burdová Eva


 

© 2016 - 2021 Všechna práva vyhrazena