Tandemáci dětem k svátku

2. červen  2019

Členové spolku Tandem Duha a žáci střední školy dne 31. 5. 2019 připravili pro své malé i větší spolužáky ze ZŠ zábavné dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí v prostorách školní budovy Vydmuchov. Součástí soutěžního zápolení bylo i vystoupení pohádkové víly, která uměla čarovat, tančit a třeba i vytvářet obří bubliny. Děti procházely jednotlivá stanoviště, kde pro ně byly připraveny různé zábavné aktivity, do nichž je zasvěcovali jejich starší spolužáci. Celá akce se nesla v jednotném tématu lučních tvorů. Proto si žáci vytvořili překrásné masky berušek, motýlků, mravenců, brouků apod. Všem to moc slušelo a ani paní učitelky nezůstaly v maskování pozadu. Stanoviště byla označena čísly i obrázky zvířat, které obývají louky. Část atrakcí byla umístěna na travnaté ploše mezi pavilony, kde si mohli všichni vyzkoušet své dovednosti v míření na cíl vodními pistolemi. Také se zde ukázalo, jak umí třídní kolektivy spolupracovat. Účastníci byli odměňováni sladkostmi a pak krásným vystoupením pohádkové víly, která nadchla svým uměním malé i velké. Tohle tady prostě ještě nebylo

Zapsala: Mgr. Helena Durajová

foto


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena